Prosjektering


Byggprosjektering

Byggprosjektering:
Kvalitet og presisjon i alle ledd


  • Energiberegning
  • Energimerking
  • FDV - dokumentasjon
  • Kalkulasjon av tids- og materiellforbruk i et byggeprosjekt
  • Uavhengig kontroll - våtromsarbeid og lufttetthet i boliger

Ansvarlig prosjekterende


I prosjekteringsfasen legges grunnlaget for utførelsen av bygget. Som ansvarlig prosjekterende, tar vi ansvar for at prosjekteringen av tiltaket er kvalitetssikret og dokumentert i henhold til byggteknisk forskrift, og at det er tilstrekkelig grunnlag for utførelsen.

Dette skjer før oppstart på byggeplass og inkluderer fundamentering, dimensjonering av bærende konstruksjoner, varmetap og energiberegning, offentlige krav m.m. Vi utarbeider også situasjonsplan, og kontrollerer at situasjonskartet gir tilstrekkelig grunnlag for at tiltaket gis korrekt plassering på situasjonsplanen.

Våre prosjekterings­tjenester


Med sentral godkjenning for prosjektering av arkitektur, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk i tiltaksklasse 1, har du som kunde trygghet for at vi har nødvendig kompetanse og systemer for å sikre god og forsvarlig gjennomføring av ditt prosjekt. Vår byggingeniør vil avdekke dine behov i en tidlig fase, og sørge for at alle ledd i byggeprosesser er ivaretatt i forhold til disse fagområdene.