Arkitekttjenester – hvordan tegner man et hus?

 

Sitter du med en tanke om å få tegnet nytt hus og er usikker på hvordan du skal gå frem kan vi hjelpe deg med prosessen i denne artikkelen!

Det er mange fordeler ved å tegne sitt eget hus. Det gir deg en mulighet til å velge akkurat hvordan du vil at det skal se ut og fungere i samarbeid med en dyktig arkitekt. Du kan tilpasse boligen til dine egne ønsker noe du ikke har mulighet til om du kjøper en ferdigstilt bolig.

For å få et helhetlig inntrykk av prosessen rundt det å tegne et hus har vi tatt en prat med vår dyktige og erfarne arkitekt, Knut Ove Kristiansen. Han kommer også med noen tips og råd til hvordan man burde gå frem og hva som er lurt å tenke på i denne prosessen litt lenger ned i artikkelen.

I denne artikkelen får du et innblikk i:

– Hvordan man går frem for å tegne et hus.

– Hvor lang tid man bruker på å tegne et hus.

– Hva man burde tenke på før man kontakter arkitekt.

– Hvordan prosessen med å tegne hus fungerer.

– Hva som er prisen for et tegnet hus.

Prosessen med å tegne hus med arkitekt Knut Ove Kristiansen:

 

  1. Befaring: Det første man gjør i en prosess med å tegne hus er som regel en befaring. Da er vi ute og ser på terreng og solforhold blant annet. Vi ser både etter muligheter og begrensninger. Det er ikke alltid man har behov for å dra på befaring, men stort sett så er det godt å ha vært på stedet for arkitekten.

 

  1. Muligheter og begrensninger: Muligheter og begrensninger går på å finne fordeler og eventuelle ulemper med tomta man skal bygge på. En begrensning kan være at en del av arealet til tomta er skyggebelagt eller om det er terreng med bratte skråninger som er utfordrende for eksempel. En mulighet kan være utsikt på tomta som man ønsker å fremheve, eller om det er en adkomst man vil ta hensyn til. Det er denne type ting vi ser på.

 

  1. Skissefase: I denne fasen begynner man å plassere hus på tomt, samt se på høyder. Man begynner også å orientere seg rundt solforhold når det gjelder uteplasser blant annet. Dette er noe man gjør i samarbeid med kunde, og jeg setter kundene sine ønsker høyt. Jeg vil helst unngå å tegne noe som kunden ikke er tilfreds med. Det er viktig å benytte denne fasen til å nøste opp i hva slags stil kunden har, og hva de liker av detaljer.

 

  1. Forprosjekt: Når skissefasen er over så leveres det et forslag til kunden. Her får de litt tid til å se over tegningene for og så komme med tilbakemeldinger på hva de liker og ikke liker av det som er tegnet hittil. De sier ifra til arkitekt om hva de mener bør endres og hva som fungerer. Denne fasen er rett og slett et forslag til tegning, samt en prosess rundt tilbakemeldinger.

 

  1. Rammetillatelse: Når forprosjektet er unnagjort, og man nærmer seg 90% fornøyd med tegningene hvor rammene for høyde og volum blant annet er satt, kan man søke rammetillatelse. Dersom man derimot er 100% fornøyd og alt av leverandører er landet så dropper man rammetillatelse og går rett på å søke i ett-trinn. 90% av våre salg går rett på ett-trinn, og ikke via rammetillatelse.

 

  1. Innhente priser: Neste steg ved rammetillatelse i prosessen blir da å hente inn priser på håndverkere og den type ting. Hvis du ikke gjør dette i ett trinn så må alt dette være landet i forkant.

 

  1. Detaljprosjektering: Detaljprosjektering gjør vi som regel underveis i prosessen, og før vi søker igangsettingstillatelse, hvis det er rammetillatelse vel og merke. Det er alltid noen ting i detaljprosjekteringen som blir gjort underveis i byggingen. Dette er da detaljer som håndverkere spør om blant annet.

 

  1. Igangsettingstillatelse: Hvis man søker rammetillatelse så deler man søknaden i to, da søker man først rammetillatelse før man søker igangsettingstillatelse. Hvis kunden er veldig klar på at de har valgt håndverkere så søker man om en ett-trinns søknad og da gis det igangsettingstillatelse i samme behandling av denne søknaden. Da blir det bare en behandling fra kommunen, litt billigere gebyr og litt billigere å bruke oss hvis alt går fint.

 

  1. Oppfølging: Oppfølging handler ofte om detaljer og om kommunikasjon med håndverkere som trenger tegningsgrunnlag eller noen bestemte filer vi sitter på. I Arkicon sitt tilfelle er det ofte vår bygg ingeniør Rikke Mølland som har oppfølgingen da hun tar seg av prosjekteringen. Hun følger opp og kommer med tilbakemeldinger om hvordan kravene skal oppfylles. Om det skal gjøres noen endringer, så hender det at disse er søknadspliktige, og da må man sende søknader underveis.

 

Få tilbud på tegning av hus her!

 

Tips fra Knut Ove:

 

Hva er tidsperspektivet på å tegne et hus?

Dette kommer veldig an på kunden. Noen er veldig på hugget og skal ha tegningene kjapt ferdig. Andre bruker lang tid på å vurdere et forslag. Jeg vil anbefale en mellomting, og det er absolutt ikke så lurt å gjøre dette for fort. Det skal grubles litt på når det er en så stor sak. En sunn tidsramme vil jeg si er 2-4 måneder. Det kan være veldig lurt å skrive ned noen tanker så fort du får overlevert tegningene, for og så legge de litt bort. Ta de gjerne frem igjen etter en liten periode å se over de med «nye» øyne.

Hva er prisen på å få tegnet et hus?

Pris ligger på alt ifra 60 000 – 200 000, som da går på hvor detaljert og hvor mye jobb kunden ønsker at vi som arkitekter skal gjøre og bestemme. Når det gjelder utbyggere så har utbyggerne mange tanker klare for hvordan de vil at prosjektet skal se ut selv. Dette gjør at de tar en del avgjørelser på egenhånd. For de som ønsker at arkitekten skal ha stor påvirkningskraft, blir det litt dyrere. I dette tilfellet er vi inne og detaljprosjekterer alt fra knagger på veggene nesten. Hele pakken blir gjort.

 

Tanker man burde sitte med før man kontakter arkitekt?

Her vil jeg si det er viktig at man tenker på hva slags behov man reelt har i forhold til antall rom, størrelser på rom og så videre. Det kan også være lurt å planlegge for de neste 10 – 15 årene når man skal få tegnet hus. Det at man bare tenker her og nå, mener jeg kan være en fallgruve i visse tilfeller. Det er også viktig å være bevisst på hva slags stil man liker samtidig som man må sette seg inn i forutsetningene som er lagt inn i reguleringsplanen som man må forholde seg til.

 

Hvordan finne entreprenør til prosjektet?

Her anbefaler vi et godt navn og rykte. Har du noen kjenninger som vet om en entreprenør som har gjort en god jobb tidligere kan dette også være aktuelt. Vi har også byggfirmaer og entreprenører vi anbefaler, men i hovedsak så er gode referanser et godt utgangspunkt.

 

 Få tilbud på tegning av hus her!